Drawer trigger

Besmele Kur’an’ın bir Parçasıdır

Besmele Kur’an’ın bir Parçasıdır

Besmele Kur’an’ın bir Parçasıdır

Author :

5868

Number of volumes :

1

Publish location :

Kum

(0 Votes)

(0 Votes)

Besmele Kur’an’ın bir Parçasıdır

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmaktadır: “Ben sizin aranızda iki paha biçilmez emanet bırakıyorum: Biri Allah’ın kitabı ve diğeri itretim, Ehl–i Beytim. Bu ikisine sımsıkı sarıldığınız müddetçe asla sapmazsınız. Bu ikisi Kevser havuzunun başında bana varıncaya kadar birbirinden ayrılmazlar. (Sahih–i Müslim, c.7, s.122; Sünen–i Daremî, c.2, s.432; Müsned–i Ahmed, c.4, s.14, 17, 26, 59, c.4, s.466, 471, c.5, s.182; Müstedrek–i Hakim, c.4, s.109, 148, 533 vs…)