Drawer trigger

Hidayet Önderleri- İMAM ZEYNÜLABİDİN (a.s)

Hidayet Önderleri- İMAM ZEYNÜLABİDİN (a.s)

Hidayet Önderleri- İMAM ZEYNÜLABİDİN (a.s)

(0 Votes)

QRCode

(0 Votes)

Hidayet Önderleri- İMAM ZEYNÜLABİDİN (a.s)

Hamd, her şeyi yaratan ve ona yol gösteren Allah'a mahsustur. Salât ve selâm Allah'ın kulları için rehber olarak seçtiği önderler, özellikle peygamberlerin sonuncusu, elçilerin ve Allah'ın dostlarının efendisi Ebu'l-Kasım Muhammed Mustafa (s.a.a) ile onun mübarek ve tertemiz Ehl-i Beyti'nin üzerine olsun. Yüce Allah insanı yarattı ve onu akıl ve irade unsurları ile donattı. İnsan aklı ile gerçeği görüp ortaya çıkarır ve onu batıldan ayırt eder. İrade ile de yararına gördüğü, amaçlarını ve hedeflerini gerçekleştireceğini düşündüğü şeyi seçer.

Related Titles


No dataNo Data