Drawer trigger

insanlığın kurtarıcısı

insanlığın kurtarıcısı

Çağın İmamı, Vadedilen Mehdi Hojjat ibn el-Hassan el-Askeri'nin -Allah kaderini hızlandırsın - zuhuruna inanmak, İslam inancının temel ilkelerinden biridir. İslam rivayetlerinde, dünyanın zulümle dolu olduğu bir dönemde İmam Gaim'in ayaklanmasıyla yeryüzünü adaletle dolduracağı günün geleceği defalarca belirtilmiştir: İslam Peygamberi bu konuda şöyle buyurmaktadır: Bir gün kalsa Allah, zulümle doluyken yeryüzünü adaletle doldurmak için benim ailemden bir adam diriltir. Peygamberimiz bir başka hadisinde de şöyle buyurmaktadır: Mehdi Ghaem benim çocuklarımdan biri. Adı benim adım, lakabı benim lakabım ve karakter olarak bana en çok benzeyen o.

Posts


No dataNo Data