Drawer trigger

Rahmet Peygamberi Hz.Muhammed

Rahmet Peygamberi Hz.Muhammed

İlâhî peygamberlerin öne çıkan özelliklerinden biri de güzel ahlak sahibi olmalarıdır. Diğer alanlarda insanlara ve topluma model oldukları gibi, hem bireysel ahlak hem de sosyal konularla ilgili etik olmak üzere güzel ahlak alanında insanlara model olmuşlardır. İslam Peygamberi (asm)'in hayatı boyunca, ahlaka bağlılığın, insanların ahlaki gelişimi ve mükemmelliğinin, onun işlerinde ve tüm ahlaki alanlarda ön planda olduğu; Müslümanları refaha ve yüksekliğe yükseltmişler, onların ve ailelerinin tarihin sonuna kadar uzun mesajları insanlık için şeref ve ahlaki erdemlerin habercisidir. İslam Peygamberi (s.a.v.) bir rahmet ve merhamet peygamberiydi, görevi güzel ahlak ve faziletleri tamamlamaktı. Büyük peygamberliğin ve misyonun tebliğinde şüphesiz onun tavır ve davranışlarının olumlu bir etkisi olmuştur. Çünkü bir gün senin arkadaşın olabilir.

Posts


No dataNo Data