Drawer trigger

EL-KÂFİ

EL-KÂFİ

(0 Votes)

QRCode

(0 Votes)

EL-KÂFİ

TAKDİM «Allah'ım! Senin her şeyi kaplayan rahmetin hakkına Ve kendisiyle her şeye üstün geldiğin, karşısında her şeyin boyun eğdiği ve her şeyin râm olduğu gücün hakkına Ve her şeye galip geldiğin ceberut (ilâhî azamet)'in hakkına Ve önünde hiçbir şeyin duramadığı izzetin hakkına Ve her şeyi dolduran azametin hakkına Ve her şeye üstün gelen saltanatın hakkına Ve her şeyin fani olmasından sonra baki kalacak vechin hakkına Ve her şeyin temellerini dolduran isimlerin hakkına Ve her şeyi ihata eden ilmin hakkına Ve her şeyi aydınlatan cemâlinin nuru hakkına Senden niyaz ederim. Ey Nur, ey Kuddûs, ey evvellerin evveli ve âhirlerin ahiri! Allah'ım Ben sana zikrinle yaklaşmak istiyorum... Ve şükrünü edâ etmeyi bana nasip kılmanı... İstiyorum senden Ey nimetleri tamamlayıp yayan, ey zorlukları def eden! Ey karanlıklarda dehşete kapılanların nuru! Ey öğretilmeden bilen! Muhammed'e ve Âl-i Muhammed'e salât et.» Sıgatu'l-İslâm Ebu Cafer Muhammed b. Yakub b. İshak el-Kuleynî'nin "Akıl ve Cehalet, İlmin Fazileti, Tevhid ve Hüccet" kitaplarından oluşan "Usul-u Kâfi" ki­tabını Allah'ın inayetiyle Türkçeye kazandırmış bulunuyoruz. Bu çalışmamızı kabul olur ümidiyle Sahibu'z-zaman, Veliyyu’l-asr, Kâim Hüccet, Muntazar, İmam Mehdi aleyhisselâmın huzurlarına takdim ediyoruz. DAR'UL HIKEM