Drawer trigger

Məhəmməd Füzuli qəzəllərinin irfani şərhi.

Məhəmməd Füzuli qəzəllərinin irfani şərhi.

Məhəmməd Füzuli qəzəllərinin irfani şərhi.

Author :

29685

Publisher :

Nurlar

(2 Votes)

(2 Votes)

Məhəmməd Füzuli qəzəllərinin irfani şərhi.

bu kitab dahi şair məhəmməd fizulinnin şerlərindən toplumudur. və kitabda bu şerlər irfani baxımdan şərh edilmişdir.