Drawer trigger

İslam mənbələri

imam xomeyni

imam xomeyni

Author Of The Week

Seyid Ruhullah Musəvi Xomeyni (1381-1281) İslam İnqilabının rəhbəri və İran İslam Respublikasının banisi, hicri on dördüncü əsrdə ən böyük şiə təqlidçilərindən biri olan İmam Xomeyni kimi tanınan. 1341-ci ildən İranda Pəhləvi monarxiyasına qarşı ictimai mübarizəyə başlayır. Hökumət onu iki dəfə həbs edib, ikinci dəfə Türkiyəyə, oradan da İraqa deportasiya edib. Nəcəf seminariyasında 13 il inqilab mübarizlərinə rəhbərlik etmiş, eyni zamanda seminariya və dini elmlərdən dərs demiş və yazmışdır. O, 1979-cu il fevralın 3-də xalqın mübarizəsinin genişlənməsi ilə İrana qayıtmış, 11 fevral 1979-cu il inqilabından sonra ömrünün sonuna qədər (5 iyun 1989-cu il) İran İslam Respublikasının rəhbəri olmuşdur. . Şiə əqidəsinə əsaslanan fiqhi-siyasi nəzəriyyə olan mütləq fiqh nəzəriyyəsi onun ən mühüm nəzəriyyəsidir. O, İslam Respublikası hökumətini və onun konstitusiyasını bu nəzəriyyə əsasında qurmağa çalışdı. İmam Xomeyniyə görə, hökumət bütün fiqhin əməli fəlsəfəsidir. Onun fiqhə dövlət baxışı onu ənənəvi fiqh çərçivəsinin qorunub saxlanmasını vurğulayaraq ictihadda bidətə inanmağa vadar etmişdir. İctihadda zaman və məkanın rolu nəzəriyyəsi və onun bəzi təsirli fətvaları bu baxışın nəticəsi sayıla bilər. Müsəlmanlar və xüsusilə dünya şiələri onunla çox maraqlanırdılar. Onun cənazəsinin on milyona yaxın insanın iştirak etdiyi dəfn mərasimi dünyanın ən çox əhalisi olan dəfn mərasimi hesab edilir və hər il vəfatının ildönümündə məzarında siyasi və din xadimlərinin iştirakı ilə mərasim keçirilir. O, İslam fəlsəfəsi və nəzəri mistisizmdə fiqh və prinsiplərlə yanaşı, həm də mütəxəssisdir və əsərlər yazmışdır, alim və əxlaq ustadlarından sayılır. Qumda dərs deyərkən Faizieh məktəbində etika dərsləri keçirdi. Ömrü boyu sadə və zahid həyat sürmüşdür. O, Nəcəfdə yaşadığı mərcaiyyət dövründə və İslam Respublikasının rəhbəri kimi həyatının son on ilində Cəmərənda kiçik evlərdə yaşamışdır.More ...

Media


Cüz 01: Tam Quran Səsi

Cüz 01: Tam Quran Səsi

Cüz 02: Tam Quran Səsi

Cüz 02: Tam Quran Səsi

Cüz 03: Tam Quran Səsi

Cüz 03: Tam Quran Səsi

Cüz 04: Tam Quran Səsi

Cüz 04: Tam Quran Səsi

Cüz 05: Tam Quran Səsi

Cüz 05: Tam Quran Səsi

Cüz 06: Tam Quran Səsi

Cüz 06: Tam Quran Səsi

Cüz 07: Tam Quran Səsi

Cüz 07: Tam Quran Səsi

Cüz 08: Tam Quran Səsi

Cüz 08: Tam Quran Səsi