Drawer trigger

Ehli Beyt Mesajı 4

Ehli Beyt Mesajı 4

Ehli Beyt Mesajı 4

Author :

5788

(1 Votes)

(1 Votes)

Ehli Beyt Mesajı 4

RESULULLAH'TAN (S.A.A) SONRA ÜMMETİN İLMİ MERCİLERİ Ayetullah Ibrahim EMINI Resuli Ekrem (sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem), velayet makamına sahip olup siyasi ve sosyal alanda müslümanlara rehberliğinin yanı sıra, onların akidevi, fıkhi ve ahlaki ihtiyaçlarını gideren ilmi ve kültürel merciliğe de sahipti. Müslümanlar ihtiyaç duyulan tüm ilmi meselelerde Peygamber'e (s.a.a) başvurup cevaplarını alırlardı. Bu cevapların bir kısmı vahy yoluyla gelen Kur'an ayetleri şeklinde müslümanlara iletilir; bir kısmı da yine vahy yoluyla hadisler şeklinde müslümanlara tebliğ edilirdi. Allahu Teala buyuruyor ki: "O, kendi arzularına göre ko nuşmaz. O (konuştukları), ancak vahyolunmakta olan bir vahiydir. Ona (bu Kur'an'ı) üstün bir güç sahibi (Cebrail) öğretmiştir." 1