Drawer trigger

multimedia

Picha


 • Mwanamke ni Ua
 • Mwanamke
 • Mwanamke
 • Utukufu wa Bibi Fatima Zahra a.s
 • Wasia wa Bibi Zahraa a.s Kwa wanawake
 • Bibi Zahraa a.s
 • Bi. Fatma Zahraa
 • Qur'an
 • Siku ya Mwanamke
 • Hijabu
 • Hijabu
 • Hijabu

Sauti


 • Juzuu 30-Usomaji wa Qur'ani
  Juzuu 30-Usomaji wa Qur'ani

  Sura za Juzuu ya Thelathin   Al-Naba kuanzia Aya ya 1 hadi Aya ya 40 (kamili) / Al-Naza’at kuanzia Aya ya 1 hadi Aya ya 46 (kamili) / Abbas kuanzia Aya ya 1 hadi Aya ya 42 (kamili) / Al-Takwir kuanzia Aya ya 1 hadi Aya ya 29 (kamili) / Al- Iftar kuanzia Aya ya 1 hadi Aya ya 19 (kamili) / Al-Mutaffifin kuanzia Aya ya 1 hadi 36 Aya ya (kamili) / Al-Inshqaq kuanzia Aya ya 1 hadi Aya ya 25 (kamili) / Al-Buruuj kuanzia Aya ya 1 hadi Aya ya 22 (kamili) / Al-Tariq kuanzia Aya ya 1 hadi Aya ya 17 (kamili) / Al-Ghashiyah kuanzia Aya ya 1 hadi 26 (kamili) / Al-Fajr kuanzia Aya ya 1 hadi Aya ya 30 (kamili) / Al-Balad kuanzia Aya ya 1 hadi Aya ya 20 (kamili) / Al-Shams kuanzia Aya ya 1. hadi Aya ya 15 (kamili) / Al-Layl kuanzia Aya ya 1 hadi Aya ya 21 (kamili) / Al-Dhuha kuanzia Aya ya 1 hadi Aya ya 11 (kamili) / Al-Sharh kuanzia Aya ya 1 hadi Aya ya 8 (kamili) / Al-Tin kutoka Aya ya 1 hadi Aya ya 8 (kamili) / Al-Alaq kuanzia Aya 1 hadi Aya ya 19 (kamili) / Al-Qadr kuanzia Aya ya 1 hadi Aya ya 5 (kamili) / Al-Baynah kutoka Aya 1 hadi Aya ya 8 (kamili) / Al-Zalzala kutoka Aya 1 hadi Aya ya 8 (kamili. ) / Al-Adiyat kuanzia Aya ya 1 hadi Aya ya  11 (kamili) / Al-Qare'a kuanzia Aya ya 1 hadi Aya ya 11 (kamili) Al-Aswir kuanzia Aya ya 1 hadi Aya ya 3 (kamili) / Al-Hamzahkuanzia Aya ya 1 hadi  Aya ya 9 (kamili) / Al-Fil kuanzia Aya ya 1 hadi Aya ya 5 (kamili) / Alquraysh kutoka Aya 1 hadi Aya ya 4 (kamili) / Al-Ma'un kuanzia Aya ya 1 Aya ya hadi 7 (kamili) / Al-Kawthar kuanzia Aya ya 1 hadi Aya ya 3 (kamili) / Kafrun kuanzia Aya ya 1 hadi Aya ya 6 (kamili) / Al-Nasr kuanzia Aya ya 1 hadi Aya ya 3 (Kamili) /Al-Masad kuanzia Aya ya 1 hadi Aya ya 5 (kamili) / Ikhlasi kuanzia Aya ya Aya 1 hadi Aya ya 4 (kamili) / Al-Falaq kuanzia Aya ya 1 hadi 5 (kamili) / AnNas kuanzia Aya ya 1 hadi Aya ya 6 (kamili) Msomaji: Ustadh, Muhammad Swadiq Minshawi  

 • Juzuu 29-Usomaji wa Qur'ani
  Juzuu 29-Usomaji wa Qur'ani

  Sura za Juzuu ya Ishirini na tisa Al-Mulk kuanzia Aya ya 1 hadi Aya ya 30 (kamili)  / Al-Qalam kuanzia Aya ya 1 hadi Aya ya 52 (kamili) / Al-Haqqa kuanzia Aya ya 1 hadi Aya ya 52 (kamili) /Al-Ma'arij kuanzia Aya ya 1 hadi Aya ya 44 (kamili) / Nuh kuanzia Aya ya 1 hadi Aya ya 28 (kamili) / Al-Jinn kuanzia Aya ya 1 hadi Aya ya 28 (kamili) / Al-Muzmal kuanzia Aya ya 1 hadi Aya ya 20 (kamili) / Al-Muddaththir kuanzia Aya ya 1 hadi Aya ya 56 (kamili) / Al-Qiyamah kuanzia Aya ya 1. hadi Aya ya 40 (kamili) / Al-Insan kuanzia Aya ya 1 hadi Aya ya 31 (kamili) / Al-Mursalat kuanzia Aya ya 1 hadi Aya ya 50 (kamili)   Msomaji: Ustadh, Muhammad Swadiq Minshawi

 • Juzuu 28-Usomaji wa Qur'ani
  Juzuu 28-Usomaji wa Qur'ani

  Sura za Juzuu ya Ishirini na nane   Al-Majdallah kuanzia aya ya 1 hadi aya ya 22 (kamili) / Al-Hashr kuanzia aya ya 1 hadi aya ya 24 (kamili) / Al-Muhtina kuanzia aya ya 1 hadi aya ya 13 (kamili) / Al-Swaf kutoka aya 1 hadi aya ya 14 (kamili) / Al-Juma'h kuanzia aya ya 1 hadi aya ya 11 (kamili) / Al-Munafiqin kuanzia aya ya 1 hadi aya ya 11 (kamili) / Al-Taghabun kuanzia aya ya1 hadi aya ya 18 (kamili)  AtTwalaq kuanzia aya ya 1 hadi aya ya 12 (kamili) / Makatazo kuanzia aya ya 1 hadi aya ya 12 (kamili) Msomaji: Ustadh, Muhammad Swadiq Minshawi

 • Juzuu 27-Usomaji wa Qur'ani
  Juzuu 27-Usomaji wa Qur'ani

  Sura za Juzuu ya Ishirini na saba Al-Dhariyat kuanzia Aya ya 31 hadi Aya ya 60 / Al-Tuur kuanzia Aya ya 1 hadi Aya ya 49 (kamili) / Al-Najm kuanzia Aya ya 1 hadi Aya ya 62 (kamili) / Al-Qamar kuanzia Aya 1 hadi Aya ya 55 (kamili) / Al-Rahman kuanzia Aya ya 1 hadi Aya ya 78 (kamili) / Al-Waqi ́ah kuanzia Aya ya 1 hadi 96 (kamili) / Al-Hadid kuanzia Aya ya 1 hadi Aya ya 29 (kamili)   Msomaji: Ustadh, Muhammad Swadiq Minshawi

 • Juzuu 26-Usomaji wa Qur'ani
  Juzuu 26-Usomaji wa Qur'ani

  Sura za Juzuu ya Ishirini na sita Al-Ahqaf kuanzia Aya ya 1 hadi Aya ya 35 (kamili) / Muhammad kuanzia Aya 1 hadi Aya ya 38 (kamili) / Al-Fatah kuanzia Aya 1 hadi Aya ya 29 (kamili) / Al-Hujrat kuanzia Aya 1 hadi Aya ya 18 (kamili) / Qaf kuanzia aya 1. hadi Aya ya 45 (kamili) / Al-Dhariyat kuanzia Aya ya 1 hadi Aya ya 30 Msomaji: Ustadh, Muhammad Swadiq Minshawi

 • Juzuu 25-Usomaji wa Qur'ani
  Juzuu 25-Usomaji wa Qur'ani

  Sura za Juzuu ya Ishirini na tano   Fuswilat kuanziaAya ya 47 hadi Aya ya 54 / Al-Shura kuanzia Aya 1 hadi Aya ya 53 (kamili) / Al-Zakhraf kuanzia Aya 1 hadi Aya ya 89 (kamili) / Al-Dukhan kuanzia Aya 1 hadi Aya ya 59 (kamili) / Al-Jathiya kuanzia Aya ya 1 hadi Aya ya 37 (kamili)   Msomaji: Ustadh, Muhammad Swadiq Minshawi  

 • Juzuu 24-Usomaji wa Qur'ani
  Juzuu 24-Usomaji wa Qur'ani

  Sura za Juzuu ya Ishirini na nne   Al-Zumar kuanzia aya ya 32 hadi aya ya 75 / Ghafar kutoka aya ya 1 hadi aya ya 85 (kamili) / Fuswilat  kuanzia aya ya 1 hadi aya ya 46   Msomaji: Ustadh, Muhammad Swadiq Minshawi  

 • Juzuu 23-Usomaji wa Qur'ani
  Juzuu 23-Usomaji wa Qur'ani

  Sura za Juzuu ya Ishirini na tatu   Yaasin kuanzia Aya ya 28 hadi Aya ya 83 / Al-Safat kuanzia Aya ya 1 hadi Aya ya 182 (kamili) / Swad. kuanzia Aya ya 1 hadi Aya ya 88 (kamili) / Al-Zumar kuanzia Aya ya 1 hadi Aya ya 31   Msomaji: Ustadh, Muhammad Swadiq Minshawi

 • Juzuu 22-Usomaji wa Qur'ani
  Juzuu 22-Usomaji wa Qur'ani

  Sura za Juzuu Ishirini na mbili Al-Ahzab kuanzia Aya ya 31 hadi Aya ya 73 / Saba kuanzia Aya ya 1 hadi  Aya ya 54 (kamili) / Fatir kuanzia Aya ya 1 hadi Aya ya 45 (kamili) / Yasin kuanzia Aya ya 1 hadi Aya ya 27   Msomaji: Ustadh, Muhammad Swadiq Minshawi

 • Juzuu 21-Usomaji wa Qur'ani
  Juzuu 21-Usomaji wa Qur'ani

  Sura za Juzuu ya Ishirini na moja Al-A'nkabut kuanzia Aya ya 46 hadi Aya ya 69 / Al-Rum kutoka Aya 1 hadi 60 (kamili) / Luqman kuanzia Aya ya 1 hadi Aya ya 34 (kamili) / Sajdah kuanzia Aya ya 1 hadi Aya ya 30 (kamili) / Al-Ahzab kuanzia Aya ya 1 hadi Aya ya 30.   Msomaji: Ustadh, Muhammad Swadiq Minshawi

 • Juzuu 20-Usomaji wa Qur'ani
  Juzuu 20-Usomaji wa Qur'ani

  Sura za Juzuu ya ishirini   Al-Naml kuanzia aya ya 56 hadi aya ya 93 /Hadithi kutoka aya ya 1 hadi 88 (kamili) /Al-A'nkabut kuanzia aya ya 1 hadi aya ya 45   Msomaji: Ustadh, Muhammad Swadiq Minshawi

 • Juzuu19-Usomaji wa Qur'ani
  Juzuu19-Usomaji wa Qur'ani

  Sura za Juzuu ya kumi na tisa   Al-Furqan kuanzia Aya ya 1 hadi Aya ya 77 / Washairi kutoka Aya ya 1 hadi Aya ya227 (kamili)  Al-Niml kuanzia Aya ya 1 hadi Aya ya 55. Msomaji: Ustadh, Muhammad Swadiq Minshawi  

Video


Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%