Drawer trigger

ซัยนับวีรสตรีแห่งอิสลาม

ซัยนับวีรสตรีแห่งอิสลาม

(0 Votes)

(0 Votes)

ซัยนับวีรสตรีแห่งอิสลาม

ท่านหญิงซัยนับ ถือกำเนิดเมื่อวันที่ 1 ชะอ์บาน ฮ.ศ. 6 แต่มีรายงานที่แตกต่างกันเกี่ยวกับวันที่แน่นอน ตามรายงานของ มุซัฟฟารี ในหนังสือ ตะราซูลมัซฮับ ตรงกับวันที่ 9 เดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 9 ในขณะที่ผู้ประพันธ์ หนังสือชื่อ คอซอสซีซัยนาบียะฮ์ บันทึกว่า วันที่ 5 ยะมาดิลเอาวัล ฮ.ศ. 5 หรือ 6 และบ้างก็ว่า วันที่ 5 รอบิอุลเอาวัล ฮ.ศ. 6 แต่ส่วนใหญ่จะรายงานใกล้เคียงกันคือ 1 ชะอ์บาน ซึ่งเป็นไปตามที่ท่านเชค มุฮัมมัด ฮาซัน นาญัฟฟี มุจญ์ตะฮิดได้กำหนดให้วันนี้ เป็นวันมงคลในการประกอบคุณงามความดีและบริจาคทาน เพื่อเป็นการรำลึกถึงสตรีผู้สูงส่ง