Drawer trigger

Xanım Fatimeyi-Zəhranın(s.ə) Cənnətdə dediyi ilk sözlər

Mərhum Əllamə Məclisi Biharul-Ənvar kitabının 5-ci cildində rəvayət nəql edir ki, məzmunu belədir: Salman Farsi Məhəmməd(s) peyğəmbərdən nəql edir ki, Xanım Zəhra(s.ə) Cənnətə daxil olduğu zaman Allahın ona əta etdiyi nemətləri gördükdə bu ayələri tilavət edər: "Onlar deyəcəklər: Qəm-qüssəni bizdən uzaq edən Allaha həmd olsun! Həqiqətən, Rəbbimiz Bağışlayandır, şükürün əvəzini verəndir. Öz lütfü ilə bizi əbədi iqamətgahda yerləşdirən Odur. Orada bizə nə bir yorğunluq üz verəcək, nə də bir üzgünlük toxunacaqdır!" Fatir surəsi, 34-35-ci ayələr. http://ahlibeyt.az