Drawer trigger

Meraih Kesucian Jasmani dan Rohani

Meraih Kesucian Jasmani dan Rohani

Meraih Kesucian Jasmani dan Rohani

Editor :

Muhammad S.

Interpreter :

Burhan Wirasubrata

Publish number :

1

Publication year :

2002

Publish location :

Jakarta

Number of volumes :

1

ISBN :

979-3018-11-9

(0 Votes)

QRCode

(0 Votes)

Meraih Kesucian Jasmani dan Rohani

Jangan heran kalau dalam Islam urusan kebersihan erat kaitannya dengan dosa dan pahala. Sebab, muara dari arus kehidupan ini menurut Islam adalah dunia spiritualitas, dan pintu gerbang menuju ke sana adalah kebersihan rohaniah yang dicapai melalui tahap-tahap laku jasmaniah. Karena itu, wajar kalau proses penyucian jasmani dan rohani sangat menentukan kesahan suatu perilaku ibadat yang selanjutnya menentukan dosa atau pahala. Proses penyucian tentu saja tidak dilakukan secara sembarangan atau asal bersih, tapi ada syarat dan tata caranya. Buku kecil tentang taharah yang sangat sigkat namun padat ini cukup memadai untuk dijadikan pedoman praktik penyucian jasmani maupun rohani. Penulisnya, seorang ulama kondang bermazhab Ja'fari Sayid Muhammad Ridhwi, memberikan uraian yang sangat lugas dan argumentatif mengenai konsep taharah dan langkah-langkahnya menurut al-Quran dan Hadis, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami hakikat di balik setiap praktik. Buku ini juga membuktikan betapa faktor niat memegang posisi kunci dalam setiap aspek ibadah, yang kemudian disusul oleh halal dan haramnya setiap sarana yang kita gunakan dalam proses penyucian. Tidak salah kalau buku ini memang wajib dibaca oleh mereka yang sangat memperhatikan kesempurnaan dalam ibadah, ritual maupun spiritual.