Drawer trigger

Yang Hangat & Kontroversial dalam Fiqih

Yang Hangat & Kontroversial dalam Fiqih

Yang Hangat & Kontroversial dalam Fiqih

Interpreter :

Irwan Kurniawan

Publisher :

PENERBIT LENTERA

Publish number :

1

Publication year :

1999

Publish location :

Jakarta

Number of volumes :

1

ISBN :

979-8880-68-4

(0 Votes)

QRCode

(0 Votes)

Yang Hangat & Kontroversial dalam Fiqih

Dalam buku ini, penulis, Syaikh Jafar Subhani, seorang ulama Ja'fari terkenal, yang telah menulis banyak karya besar antara lain: Sayyidul Mursalin, Al-Milal Wa an-Nihal, menuangkan beberapa masalah tersebut ke dalam sebuah tulisan yang menggabungkan antara pandangan ilmiah yang kokoh, pandangan sosial kebangsaan, dan bahasa toleransi demi menjelaskan sikap terhadap beberapa masalah fiqih yang berbeda. Di dalam buku ini dibahasa berbagai isu dan persoalan "panas" di dalam fikih Islam. Di antaranya adalah Nikah Mut'ah, Talak Tiga Sekaligus, Bersendekap dalam Shalat, dan lain-lain. Ditulis dengan gaya bahasa yang sederhana namun padat, buku ini sangat menarik untuk disimak, terutama dalam kerangka perluasan wawasan keagamaan kita.