Drawer trigger

خداشناسی و پاسخ به شبهات

خداشناسی و پاسخ به شبهات

خداشناسی و پاسخ به شبهات

سال انتشار :

1388

تعداد مجلدات :

1

نوبت چاپ :

اول

مکان چاپ :

قم

(0 آرا)

QRCode

(0 آرا)

خداشناسی و پاسخ به شبهات

کتاب خداشناسی و پاسخ به شبهات به قلم علی اصغر رضوانی از سوی انتشارات مسجد مقدس جمکران منتشر شد. یکی از مسائل اساسی و زیر بنایی اعتقاد به مبدأ غیبی و ماوراء طبیعی برای عالم وجود به عنوان عله‌العلل و واجب الوجود است، اعتقادی که نمی توان آن را از راه تعبد نقلی صرف به اثبات رساند؛ زیرا مستلزم دور است؛ و لذا باید این مسأله مهم را از راه براهین محکم عقلی ثابت نمود و سپس به شبهات مطرح شده از سوی ملحدان پرداخت و به آن ها پاسخ داد، این کتاب در صدد بررسی این موضوع از طریق عقلی است. بعد از کلیات، مباحث تصوری و تصدیقی در چهار فصل تدوین شده است که عبارت است از «راه های شناخت خداوند»، «توحید و شرک»، «صفات خداوند» و «افعال الهی». در بخشی از کتاب آمده است: «جهان بینی توحیدی با نیروی منطق و علم و استدلال حمایت می شود و به حیات و زندگی معنی و روح و هدف می دهد؛ زیرا انسان را در مسیری از کمال قرار می دهد که در هیچ حد معینی متوقف نمی شود و همیشه رو به پیش است. جهان بینی توحیدی کشش و جاذبه دارد، به انسان نشاط و الگو می بخشد و هدف های مقدس و متعالی عرضه می دارد و افرادی فداکار می سازد. جهان بینی توحیدی، تنها جهان بینی است که در آن، تعهد و مسؤلیت افراد در برابر یکدیگر مفهوم و معنا پیدا می کند، و نیز آدمی را از سقوط در دره هولناک پوچی گرایی نجات می بخشد.»