Drawer trigger

قصّه های تربیتی

قصّه های تربیتی

قصّه های تربیتی

Publication year :

1385

Publish number :

اول

Publish location :

قم

(0 Votes)

QRCode

(0 Votes)

قصّه های تربیتی

کتاب حاضر گلچینی از این درسهات که از آن چهارده نور چهارده نور مقدس به منصه ظهور در آمده است تا همگان بتوانند در هر یک از مقاطع فکری سنی، زمانی و مکانی آن بهره گیرند. امید است این قدم کوچک مورد قبول خدای بزرگ و چهارده نور برگزیده‏اش قرار گیرد.مطالعه اخلاق و احوال دیگران ، زمینه علم و اندیشه است و علم و اندیشه کلید تحرکات تربیتی است . قصه های تربیتی ذهن را باز می کند و با فضایل اخلاقی و نمونه ها ی پرورش یافته آشنا می گرداند . ذکر الگوها تاثیر خوبی در ترغیب و تحکیم مایه های تربیتی و اخلاقی دارد . بر همین اساس مجموعه قصه های تربیتی که شامل ۱۲۰ داستان برگزیده از بهترین قصه های مستند است می تواند قدم خوبی در جهت تربیت الهی و انسانی کسانی باشد که دوست دارند به تربیتی جامع رسیده و روح خود را به فضایل اخلاقی زینت ببخشند .