Drawer trigger

Salmanul Farirsi (3)

Salmanul Farirsi (3)

Salmanul Farirsi (3)

Publish number :

3

(0 Votes)

(0 Votes)

Salmanul Farirsi (3)

Wanna mujallar tana bayanine akan wani babban sahabin annabin tsira wanda yayi imani da annabi tun kafin yasanshi kuma Allah ya taimake wannan sahabin ya hadu da annabi kuma ya kasance daya daga cikin manyan sahabbai, duk wanda ke neman misali na mutanen kirki zai iya amfani da wannan mujallar don jin labaran muminan bayin Allah. marubuci:  Salihu Ishak Makera