Drawer trigger

Salmanul Farisi (1)

Salmanul Farisi (1)

Salmanul Farisi (1)

Publish number :

1

(0 Votes)

(0 Votes)

Salmanul Farisi (1)

Wanna mujallar tana bayanine akan wani babban sahabin annabin tsira wanda yayi imani da annabi tun kafin yasanshi kuma Allah ya taimake wannan sahabin ya hadu da annabi kuma ya kasance daya daga cikin manyan sahabbai. marubuci:  Salihu Ishak Makera