Drawer trigger

Umuhimu wa Quran katika maisha

Umuhimu wa Quran katika maisha

Nafasi na athari za Quran Tukufu katika maisha ya mwanadamu Qur'ani Tukufu, ni kitabu cha mbinguni na muujiza wa milele wa Mtume wa Uislamu(s.a.w.w), ni kitabu kinachowaongoza wanadamu kwenye hatima yake. Katika makala hii, miongozo ya Qur'ani kwa ajili ya maisha bora ya mwanadamu imetajwa kwa ufupi na kuchunguzwa nafasi yake isiyo na shaka katika maisha ya mtu binafsi, kijamii na hata kimataifa. Umuhimu wa Quran Qur'an ni kazi ya mbinguni ya juu zaidi na ya kudumu na ujumbe wa milele zaidi ambao Mungu aliufunua kwenye moyo wa mja Wake mtukufu Muhammad Ibn Abdullah (s.a.w.w) ili kuwaongoza wanadamu. Ingawa kitabu hiki kitukufu kinajionyesha kama uponyaji na rehema kwa waumini: «وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ» «Na tuliyoyateremsha kutoka katika Qur-aan ni uponyaji (moyo) na rehema (ya Mwenyezi Mungu) kwa Waumini, na hakuna kitakachowazidishia madhalimu ila hasara (na taabu).»Surah Isra (17) Kwa hakika, wasiokuwa Waislamu kurejea katika utafiti na utafiti kuhusu Qur’ani na kutafuta ukweli uliofichika ndani yake hutokani na ukweli kwamba kitabu hiki na ujumbe wake si mahususi kwa kundi makhsusi. Goethe, mmoja wa waandishi na washairi mashuhuri wa Ujerumani, ambaye ni mmoja wa watu mashuhuri wa fasihi wa karne ya 19, anasema: "Tulichanganyikiwa mwanzoni na Qur'ani, lakini haikuchukua muda mrefu kwa kitabu hiki kuwavutia watu wetu. makini na kutushangaza.Mwisho, ilitubidi kuinamia kanuni na sheria zake na kuziona kuwa kubwa na kujaribu kuoanisha maneno yake na maana zake. Nafasi na umuhimu wa Quran katika maisha ya mwanadamu: Qur'ani Tukufu inajumuisha muongozo na furaha ya mwanadamu hapa duniani na akhera, na ni kiongozi na muongozo wa mwanadamu kuelekea kwenye ukamilifu katika hatua zote za maisha.Qur'an hii inaongoza kwenye njia ambayo ndiyo njia iliyonyooka zaidi...  Qur'ani Tukufu inawalingania watu kuishi kwa viwango na maadili ya kibinadamu na Kiislamu.